Zarząd i Rada Fundacji

Marcin Sievon
Prezes Fundacji Białe Orły

Założyciel, Prezes Polskiej drużyny piłki nożnej Białe Orły w Tilburgu. Organizator wydarzeń sportowo kulturalnych w Holandii. “WINTER CUP” oraz “SUMMER CUP” Marcin Sieroń kieruje się uniwersalnymi wartościami, a jego sportowa pasja przerodziła się w ogromny sukces. Dzięki jego inicjatywie i samozaparciu powstała nietuzinkowa impreza oraz drużyna piłkarska. Jego idea zjednoczenia i zgromadzenia polskiej społeczności w Holandii stała się rzeczywistością dzięki dużej determinacji i talentowi organizatorskiemu Marcina Sieronia! Swój związek z Polską kultywuje za pomocą sportu co jest doskonałym sposobem na hołdowanie polskości za granicą. Faktem jest, że Marcin z powodzeniem przyczynia się do ukazania wysokiego poziomu polskiej kultury oraz opracowuje i wdraża coraz bardziej nowatorskie sposoby jej promowania. Marcin podjął się wielkiego wyzwania: organizacji imprezy zbliżającej ludzi różnych narodowości. Imprezy mającej na celu integrację oraz poznawanie siebie nawzajem, ukazywanie z bliska Polakom Holandii, a Holendrom Polski

Jarosław Bogusławski
Dyrektor Fundacji

Michał Kobiera
Członek Fundacji

Izabela Wziętkowiak
Członek Zarządu

Piotr Wawrzyniak
Członek Zarządu, Prawniki Fundacji

Marcin Słupik
Wolontariusz, Webmaster

Marcin Markiewicz
Wolontariusz, Doradca Fundacji