Budżet

Raport finansowy 2014

Dochód

Sponsorzy / Darowizny 3000,00 €

Dotacje 0,00 €

Wydatki

Koszt założenia 1084,45 €

Saldo dodatnie 1915,55 €

----------------------------------------

Raport finansowy 2015

Dochód

Sponsorzy / Darowizny 19969,00 €

Dotacje 0,00 €

Wydatki 16780,37 €

Saldo dodatnie 3188,63 €

----------------------------------------------

Raport finansowy 2016

Dochód

Sponsorzy / Darowizny 46.469,64 €

Dotacje 0,00 €

Wydatki 44.117,92 €

Saldo dodatnie 2294,92 €

-----------------------------------------------

Raport finansowy 2017

Dochód

Sponsorzy / Darowizny 31.805,13 €

Dotacje 0,00 €

Wydatki 33.071,15 €

Saldo ujemne 1266,02 €

--------------------------------------------

Raport finansowy 2018

Dochód

Sponsorzy / Darowizny 34.530,75

Dotacje 0,00 €

Wydatki 33.020,80 €

Saldo dodatnie 1509,95 €

--------------------------------------------

Raport finansowy 2019

Dochód

Sponsorzy / Darowizny 37.530,75 €

Dotacje 0,00 €

Wydatki 38.730,43 €

Saldo ujemne 1577,13 €

--------------------------------------------

Raport finansowy 2021

Dochód

Saldo dodatnie 01-01-2021 € 26,96

Sponsorzy / Darowizny € 28.686,00

Dotacje 0,00 €

Wydatki € 28.293,48

Saldo dodatnie € 419,48

--------------------------------------------

Raport finansowy 2022

Dochód

Saldo dodatnie 01-01-2022 € 419,48

Sponsorzy / Darowizny € 24.833,50

Dotacje 0,00 €

Wydatki € 24.675,10

Saldo dodatnie € 577,88

--------------------------------------------

Raport finansowy 2023

Dochód

Saldo dodatnie 01-01-2023 € 577,88

Sponsorzy / Darowizny € 26.573,63

Dotacje 0,00 €

Wydatki € 27.167,69

Saldo ujemne € -16,18

--------------------------------------------