Budżet

Raport finansowy 2014

Dochód

Sponsorzy / Darowizny 3000,00 €

Dotacje 0,00 €

Wydatki

Saldo dodatnie € 3.000,00