Budżet

Raport finansowy 2023

Dochód

Saldo dodatnie 01-01-2023 € 577,88

Sponsorzy / Darowizny € 26.573,63

Dotacje 0,00 €

Wydatki € 27.167,69

Saldo ujemne € -16,18