Budżet

Raport finansowy 2021

Dochód

Saldo dodatnie 01-01-2021 € 26,96

Sponsorzy / Darowizny € 28.686,00

Dotacje 0,00 €

Wydatki € 28.293,48

Saldo dodatnie € 419,48